PAST PRESIDENTS

Past Presidents

Dr. Mashood Qadri
Current President

Dr. Shahid Yakoob 2020-2021

Dr. Zaheer Shah 2019

Dr. Ahtisham Shakoor 2018

Dr. Khawar Kirmani 2017

Dr. Maqbool Halepota 2016

Dr. Habib Khan 2014-2015

Dr. Nusram Iqbal 2013

Dr. Faran Bashir 2012

Dr. Azhar Jan 2011

Dr. Taqi Azam MD 2009-2010

Dr. Asim Khwaja 2007-2008

Dr. Azam Khan 2005-2006

Dr. Akhtar Hamidi 2004

Dr. Yousuf Khan 2003

Dr. Nadeem Kazi 2001-2002